Művészetterápia, művészeti workshopok, festmények, grafikák

Tapasztald meg a művészet (gyógyító)erejét

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az ART Brigád Betéti Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelési tevékenység részletes szabályait tartalmazza. Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. 1.       Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya

 

1.1. Személyi hatály: Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak kiterjednek valamennyi természetes személyre, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, illetve az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe veszi.

 

1.2. Tárgyi hatály: A jelen Adatkezelési Tájékoztató kiterjed valamennyi, az Adatkezelő üzleti tevékenysége során kezelt személyes adatra.

 

1.3. Időbeli hatály: A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. december 17. napján lép hatályba, és visszavonásig alkalmazandó és érvényes.

 

 1. 2.       Alapfogalmak

 

2.1. Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, e-mail címe, azonosító jele, stb…, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

 

2.2. Érintett: Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység során Ön érintettnek minősül, amennyiben az Adatkezelő honlapját látogatja, a honlapon vagy az Adatkezelő bármely más elérhetőségén keresztül Adatkezelővel kapcsolatba lép, továbbá amennyiben az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vesz.

 

2.3. Adatkezelő: jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmében Adatkezelőnek a 3. pontban megnevezett jogi személy minősül, amely az Ön személyes adatai kezelésének célját meghatározza, meghozza, továbbá végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

 

2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon végzett műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, illetve kép- és hangfelvétel készítése.

 

2.5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

2.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása, stb…

 1. 3.       Adatkezelő megnevezése

Cégneve:

ART Brigád Betéti Társaság

Székhelye:

6000 Kecskemét, Liliom u. 17.

Cégjegyzékszáma:

03-06-105086

Adószáma:

20491552-1-03

E-mail címe:

mmkecs@gmail.com

Tel.:

+36 30 907 2386

Weboldala:

https://www.artbrigad.hu

Képviseli:

Mészáros Marianna ügyvezető

 

 1. 4.       Adatfeldolgozók megnevezése

 

Neve:

Szabó József Istvánné egyéni vállalkozó

Székhelye:

6000 Kecskemét, Kőrösi hegy tanya 36.

Adószáma:

63816776-1-23

E-mail címe:

zsini@t-online.hu

Nyilvántartási száma:

7496533

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:

Az Adatkezelő társaság működésével összefüggésben könyvelési feladatok teljesítése

 

Neve:

Oleander Informatikai Kft.

Székhelye:

3534 Miskolc, Gőz u. 7.

Cégjegyzékszáma:

05-09-020932

Adószáma:

23082445-2-05

E-mail címe:

akos@oleander.hu

Képviseli:

Fodor Ákos ügyvezető

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:

webtárhely szolgáltatás

 

Neve:

Budapest Bank Zrt.

Székhelye:

1138 Budapest, Váci út 193.

Adószáma:

10196445-4-44

SWIFT kód:

BUDAHUHB

Elérhetőség info@budapestbank.hu

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:

Számlakezelés és bankkártyás fizetés teljesítése

 

 

 

Neve:

BORGUN Hf.

Székhelye:

Ármúli 30, 108 Rejkjavík, Izland

SWIFT kód:

BORGISREXXX

Elérhetőség

borgun@borgun.com

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:

Bankkártyás fizetés teljesítése

 

 1. 5.       Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó részletes adatkezelési szabályozás

 

5.1. Információkérés, kapcsolatfelvétel

 

Adatkezelési cél

Az Ön beazonosítása annak érdekében, hogy a tájékoztatás, illetve a kapcsolattartás zökkenőmentes legyen.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az Ön teljes neve, e-mail címe és telefonszáma.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, kivéve azt az esetet, amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását az adatkezelési cél teljesítése előtt visszavonja.

 

5.2. Honlap látogatása

 

Adatkezelési cél

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása, a honlapot támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, valamint statisztikai célok.

Adatkezelés jogalapja

A látogatottság mérése és a statisztikai célok megvalósítása az Adatkezelő jogos érdekében történő adatkezelési célok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása és a honlapot támadó látogatók beazonosítása pedig az Ön jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az Ön IP címe, a weboldal látogatásának időpontja, a meglátogatott aloldalakra vonatkozó adatok és az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig történik.

 

 

5.3. Weboldalra történő bejelentkezés

 

Adatkezelési cél

A weboldalon elérhető szolgáltatások egyszerűbb és gyorsabb igénybevétele.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az Ön e-mail címe és jelszava.

Adatkezelés időtartama

Az Ön regisztrációjának törléséig, illetve az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

5.4. Webáruházba történő regisztráció

 

Adatkezelési cél

A weboldalon elérhető szolgáltatások egyszerűbb és gyorsabb igénybevétele.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az Ön teljes neve, e-mail címe és telefonszáma, jelszava, postázási címe, illetve a számlakiállítás érdekében az ország megnevezése.

Adatkezelés időtartama

Az Ön regisztrációjának törléséig, illetve az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

5.5. Webáruházon keresztül történő vásárlás

 

Adatkezelési cél

Az Adatkezelő szerződéses és törvényi kötelezettségeinek – vásárlással összefüggésben szállítás, számlakiállítás – teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) alapján olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön is félként szerepel. A GDPR c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Kezelt adatok köre

Az Ön teljes neve, e-mail címe és telefonszáma, postázási címe, illetve a számlázási címe. Az Ön által rendelt termék, annak mennyisége, az Ön által fizetendő ellenérték, és a bankkártyás/átutalás útján történő fizetéssel összefüggő banki adatok.

Adatkezelés időtartama

A számlán szereplő adatok (teljes név és cím) a számla kiállítástól számított 8 évig kerülnek megőrzésre. Egyéb adatok az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség – pl szavatosság - fennállásáig, de legfeljebb a teljesítéstől számított 5 évig.

 

5.6. Termékekhez, vendégkönyvhöz történő hozzászólás

 

Adatkezelési cél

Az Ön felhasználói élményének bővítése, és a vásárlói vélemények, elégedettség mérése.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az Ön neve, a termékkel kapcsolatos véleménye és a termékre adott osztályozása.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

5.7. Egyéb úton történő vásárlás

 

Adatkezelési cél

Az Adatkezelő szerződéses és törvényi kötelezettségeinek – vásárlással összefüggésben szállítás, számlakiállítás – teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) alapján olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön is félként szerepel, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Kezelt adatok köre

Az Ön neve, és a szállítási, valamint számlázási címe. Az Ön által rendelt termék, annak mennyisége és az Ön által fizetendő ellenérték. Banki átutalás/bankkártyás fizetés esetén a banki adatok.

Adatkezelés időtartama

A számlán szereplő adatok (teljes név és cím) a számla kiállítástól számított 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

5.8. Ügyfélpanaszok, kérelmek kezelése

 

Adatkezelési cél

Az Ön kérelmének, panaszának mielőbbi és hatékony kivizsgálása, az azzal kapcsolatos intézkedések megtétele.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) alapján az Ön hozzájárulása

Kezelt adatok köre

Az Ön teljes neve, kérelem/panasz tárgya, illetve az annak alapján Adatkezelő által tett intézkedések.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a kérelem/panasz beérkezésétől számított 5 évig.

 

 

 

 

 1. 6.       Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k és a közösségi oldalakon történő adatkezelés

 

6.1. Adatkezelő a honlapján cookie-kat használ a weboldal hatékony működésének biztosítása érdekében. Az Adatkezelő a Google Analytics segítségével a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését végzi. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyek alapján Ön beazonosítható lenne.

 

6.2. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

6.3. A honlap használatával Ön engedélyezi az Adatkezelő részére a 6.4. pontban megnevezett cookie-k használatát. Önnek lehetősége van a cookie-k használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

 

6.4. Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k:

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer általános sütik

nem igényel

a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti

honlap működésének biztosítása

böngésző bezárásáig

rendszer általános sütik

igényel

a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez

Cookie használat engedélyezése és a 18 év feletti személy hozzájárulása

365 nap

rendszer funkció sütik

nem igényel

a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik

A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik
(pl.: utoljára megtekintett termékek, csoportkezelés, felhasználó kezelés)

böngésző bezárásáig

rendszer nyomkövető sütik

igényel

méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges

statisztika készítése

365 nap

 

6.5. Adatkezelő a Facebook, Instagram és a Google Plus közösségi oldalakon azon személyek profilját (a közzétett nevet és profilképet) kezeli, akik az adott közösségi oldal regisztrált tagjai és az Adatkezelő által működtetett profilt kedvelik. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak megismertetése, illetve bővítése. A profil kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával, az Adatkezelő profiljának kedvelésével valósul meg. Az adatkezelés addig tart, amíg Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

 

 1. 7.       Az adatokhoz való hozzáférés

 

7.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. pontjának alpontjaiban felsorolt valamennyi személyes adathoz az Adatkezelő törvényes képviselője és tagjai férhetnek hozzá.

 

7.2. Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás teljesítése érdekében szükséges adatokat jogosultak megismerni.

 

 1. 8.       Az adatok integritásának és bizalmas jellegének biztosítását szolgáló intézkedések

 

8.1. Adatkezelő a személyes adatokat elsősorban a webtárhely szolgáltatást végző Adatfeldolgozó megfelelő védelemmel ellátott szerverein, részben saját informatikai eszközein tárolja.

 

8.2. Papír alapú adatkezelést Adatkezelő a székhelyén, a társaság működésével kapcsolatos egyéb iratoktól elkülönítve és elzárva tárolja.

 

8.3. A személyes adatokat, valamint az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat Adatkezelő külső winchesteren tárolja. A külső winchestert zárható helyiségen belül, zárható szekrényben helyezi el.

 

8.4. Adatkezelő a székhelyén lévő informatikai eszközét jelszóval védi, a jelszót kizárólag Adatkezelő tulajdonosi köre ismeri.

 

8.5. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban, ajánlásokban foglaltak szerint, meghatározott és törvényes cél érdekében, az annak eléréséhez szükséges és arányos mértékben történik. Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható biztonsági és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jogszerű, biztonságos adatkezelés feltételeinek fennállását folyamatosan biztosítsa.

 

 1. 9.       Az Ön jogai az adatkezeléssel összefüggésben

 

9.1. Hozzáférési jog

 

v  Az Ön – elektronikus úton vagy postai úton továbbított - kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ön személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségéről, valamint az adatkezeléssel összefüggésben végzett tevékenységéről. Adatkezelő tájékoztatást ad továbbá az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, következményeiről, azok elhárítására tett intézkedésekről, illetve amennyiben az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek, úgy az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról.

v  Adatkezelő a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az erre irányuló kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban adja meg olyan módon, ahogyan a kérelem az Adatkezelőhöz megérkezett.

v  Adatkezelő a hozzáférési jog keretében az általa kezelt személyes adatokról másolatot biztosít az Ön részére a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.

 

9.2. Adathordozhatósághoz való jog

 

v  Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezen adatokat más adatkezelő részére továbbítsa anélkül, hogy ezt a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti Adatkezelő megakadályozná.

v  Ön jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az technikailag megoldható, úgy kérelmezze az Adatkezelőtől a személyes adatoknak más adatkezelő részére történő továbbítását.

 

9.3. Helyesbítéshez való jog

 

v  Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai helyesbítését, illetve – az adott adatkezelési cél figyelembevétele mellet - azok kiegészítését, amely kérelmet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesít.

 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

v  Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra szól, amíg az Adatkezelő a személyes adatok helyességét ellenőrzi, és annak eredményéről Önt tájékoztatja.

v  Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amennyiben az adatkezelés jogellenes, Ön azonban az adatok törlése helyett, azok felhasználásának korlátozása mellett dönt.

v  Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amennyiben az Adatkezelőnek az adatkezelési cél elérése érdekében már nincsen szükséges a személyes adatra, de Ön ezen adatokat jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.

v  Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amennyiben Ön tiltakozott az Adatkezelő jogos érdekére alapított adatkezelési tevékenységgel szemben. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra szól, amíg megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az Ön jogaival szemben.

 

9.5. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

v  Az Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben (i) a személyes adatokra az adatkezelési cél elérése érdekében már nincs szükség, (ii) Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nem áll fenn az Adatkezelő olyan jogos érdeke, amely az Ön kérelméhez képest elsőbbséget élvez, (iv) a személyes adatok kezelése jogellenes, (v) a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabály alapján törölni kell.

v  Adatkezelő az adatok törlése esetén az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést – ideértve az ésszerű technológiai intézkedéseket is – megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatot törölje saját rendszeréből, és töröltesse az általa alkalmazott Adatfeldolgozók rendszeréből is.

v  Adatkezelő a személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról és törléséről tájékoztatja Önt, valamint az által igénybe vett Adatfeldolgozókat, illetve más adatkezelőket, ha azok részére a személyes adatok továbbítására sor került.

 

9.6. Tiltakozáshoz való jog

 

v  Ön jogosult arra, hogy saját érdekére hivatkozással tiltakozzon az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak akkor kezelheti tovább jogszerűen, ha bizonyítja, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

 

9.7. Hozzájárulás visszavonása

 

v  Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása az Adatkezelőnek címzett, a 10.1. pontban rögzített levelezési címre vagy elektronikus címre továbbított egyoldalú nyilatkozattal történik. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozat kézhezvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül törli azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján kezelt.

 

 1. 10.   Az Ön kérelmének/panaszának kezelési rendje

 

10.1.                    A jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában részletezett kérelmeket, illetve bármely más, az adatkezeléssel összefüggő panaszt Adatkezelő elektronikus levelezési címére (mmkecs@gmail.com) vagy székhelyére (6000 Kecskemét, Liliom u 17.) címezve továbbíthatja. A kérelemnek/panasznak a beazonosíthatóság érdekében legalább az Ön nevét, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatot (email-cím vagy postázási cím) tartalmaznia kell.

 

10.2.                    Adatkezelő a kérelem vagy panasz kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelemmel vagy panasszal összefüggésben hozott intézkedéseiről a kérelem előterjesztésével azonos módon. Amennyiben a kérelem összetett vagy a kérelmek száma ezt indokolja, Adatkezelő a 30 napos határidőt további 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről Önt – a meghosszabbítás alapjául szolgáló indokok megjelölése mellett – legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.

 

10.3.                    Adatkezelő a 9. pontban foglalt tájékoztatást, intézkedést az Ön számára díjmentesen biztosítja. Ha egyértelműen megállapítható, hogy a kérelem megalapozatlan vagy – például ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő – figyelemmel a kérelem alapján nyújtandó tájékoztatással vagy intézkedés megtételével felmerülő adminisztratív költségekre - jogosult (i) ésszerű összegű adminisztrációs díjat felszámítani vagy (ii) a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

 

10.4.                    Amennyiben az Adatkezelő a kérelemmel összefüggésben nem tesz intézkedéseket, erről, illetve ennek okairól legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban értesíti Önt. Ebben az esetben Adatkezelő tájékoztatja Önt a felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulási jogáról.

 

 1. 11.   Jogérvényesítés

 

11.1.                    Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítse.

 

11.2.                    Amennyiben Ön úgy tapasztalja, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt megillető jogok nem érvényesülnek, vagy úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban jogsérelem következett be, illetve annak közvetlen veszélye fennáll, úgy Ön jogosult a felügyeleti hatósághoz bejelentést tenni.

 

11.3.                    Felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

11.4.                    Ön jogosult továbbá polgári pert kezdeményezni az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Választása szerint a peres eljárást az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is kezdeményezheti.

 

 1. 12.   Záró rendelkezések

 

12.1.                    Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan kiegészítse, módosítsa. Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására kerül sor, úgy arról Adatkezelő Önt hirdetmény útján tájékoztatja.

 

Kecskemét, 2018. december 17.

 

 

…………………………………..

ART BRIGÁD Bt.

Adatkezelő

képviseletében

Mészáros Marianna

ügyvezető